• เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 3 mnths,Med Ins,Transp,Full Attd,Position
 • Non – Ferrous Metal Material Trading
 • Exp. in Sales in Japanese Trading Company

02-Dec-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารร้าน
 • มีความรับผิดชอบ ติดตามผลงาน
 • ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถใช้งาน Excel ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์ส่วนตัว

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience
 • Have excellent leadership skills
 • Excellent in Thai and English

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in any filed
 • AT least 1-2 years of experience selling.
 • Excellent customer service and support by assuring

01-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Position, Car, Oil
 • Global Tool / Die Cast Trading Company
 • Exp. in Sales over 7 yrs. in Trading Company

30-Nov-16

 

Applied
 • Sales Manager from Truck dealer
 • Wangnoi Ayuthaya
 • Working 5 days per week

30-Nov-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5-10 years Working Experience
 • Base Salary 30 K or Above (Negotiate)
 • 5 days working

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์ส่วนตัว

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

28-Nov-16

 

Applied
 • Great salary and benefits
 • Must own a car as travel required
 • Located in Ayuthaya

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.