• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

6 hours ago

 

Applied
 • •กำหนดเป้าหมายการขายและควบคุมยอดเสียให้กับทีมงานต
 • •บริหารหน่วยรถขนส่ง (Cash/Credit Van Sales) ให้เข
 • •กำหนดวางแผนการขยายตลาด สรรหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศั

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Excellence command of both spoken
 • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
 • Minimum 3 years of experience in sales

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese food company
 • Bread manufacturing
 • Experience of sales and marketing 5 years up

26-Jun-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing/ Economics
 • 13 yrs+ exp as Sales & Marketing, Auto Leasing
 • Good Command of English

23-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อ

23-Jun-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์ Mazda
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อ

23-Jun-17

 

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

23-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • marketing analyst
 • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP
 • Fluent in English Command

23-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

21-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.