• ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางการขายในโรงงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน และ อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจ/วิศวกร /วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า มี service-minded

15 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lubricant, Oil, Sales, Chemical
 • Good in English, TOEIC600
 • Create and achieve the target of sales and profit

20 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัวในการทำงานได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและสร้างยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • เข้าพบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งงานทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้(N3หรือเทียบเท่า)

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical, Petrochemical Eng
 • Over 5 years experiences working in supply chain
 • Knowledge of refinery configuration, planning tool

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • Over 5y exp. in Technical fields, refineries
 • Good personality, Good Consultative selling skill

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบติดตามรถยนต์
 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ผู้สนใจ และกลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์

09-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 3-4 years’ experience in sale/customer service
 • Good communication skills.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกดี รักงานขาย

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Arrange sales tasks and sales activities.
 • Responsible for sales target and payment collecti

09-Dec-16

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • เสนอขายสินค้า และปิดการขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขา Engineer
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสายงาน 1 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or Chemistry.
 • Knowledge in 2k paint and EDP and Powder
 • Good command in English.

09-Dec-16

 

Applied
 • Assistant Business Development Manager
 • Assistant Business Development
 • Business Development

09-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
 • มีใจรักในงานขาย อดทนต่อความกดดัน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
 • มีใจรักในงานขาย อดทนต่อความกดดัน

09-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่า, หาลูกค้าใหม่
 • ขายผลิตภัณฑ์ ประเภท อะไหล่รถจักรยานยนต์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ชาย หญิง
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีโอกาสก้าวหน้า

08-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิอนุปริญญาขึ้นไป
 • รักการขาย

08-Dec-16

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Engineering Services: - NDT Inspection Services
 • 3 -5 years experience in Sales & Marketing

08-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Male , Able to use English
 • Driving license and Car
 • A sociable character Nice smile

08-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

08-Dec-16

 

Applied
 • Visit and attending meeting customer
 • Have an experience in rental machine
 • Sales reports such as Daily and weekly

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หากจบสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

08-Dec-16

 

Applied
 • Male only age 20-40 year
 • High Vocational/Bachelor Degrees in related fields
 • Good command of English and computer

08-Dec-16

 

Applied
 • บริหาร จัดการ และวางแผนการขายร่วมกับผู้อำนวยการ
 • ติดตามผลการทำงานเพื่อให้แผนการขายเป็นไปตามที่กำหนด
 • รายหกเดือน และรายปี โดยรายงานผลการขายและปัญหา

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการขายร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่าย
 • วิเคราะห์การขาย และปรึกษาหัวหน้าเกี่ยวกับปัญหา
 • รายงานผลการขายและผลการเข้าพบลูกค้า

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in related field
 • Degree in Chemical or mechanical
 • Good English language skills with TOEIC

08-Dec-16

 

Applied
 • Must be fluent in English and Mandarin Chinese as
 • Required Electrical (or Mechanical) Thailand Engi
 • Contact with other departments in Lucy’s Global ne

08-Dec-16

 

Applied
 • Experience ideal background in a sales/marketing
 • Experience in a fast-paced
 • Proficient in Microsoft Office

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามออเดอร์ลูกค้าต่างๆ
 • จัดทำใบเสนอราคา และติดตามผลการเสนอราคา
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

08-Dec-16

 

Applied
 • Sales & Customer Service
 • เจ้าหน้าที่งานขาย และบริการ (เครื่องมือวัด)
 • เจ้าหน้าที่งานขาย และบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • Promote and sell the product to meet sales target
 • Female/ Male, not over 28 years.
 • 1-2 years experienced in Tooling Sale

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Polymer,Chemical Science/ Engineering or related
 • GPAX > 2.70 (Bachelor) and > 3.30 (Master)
 • 1-5 years of experiences

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree,
 • 5-8 years experience in rubber chemicals
 • good at English or Chinese speaking and writing

08-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.