• อายุ25-35ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขั้นต่ำปวส.)
 • มีรถยนต์-ใบขับขี่

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์งานออกแบบระบบไฟฟ้า
 • หาลูกค้ากลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนงานที่กำหนด
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • 3 years of extensive working experience
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • Fluent in English and basic of Computer Literacy

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • ขายสินค้า บริษัท Kessel (Thailand)

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • precision injection molding industrial
 • Sales Manager
 • Marketing P&L

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Standards
 • Good communication English very good
 • Knowledge in ISO/TS16949

19 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • ปริญญาตรีไฟฟ้าหรือการตลาดประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างพื้นที่ได้
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานขายและการตลาด
 • ปริญญาตรีไฟฟ้าหรือการตลาดประสบการณ์งานขาย 8 ปี
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • To support promotion & selling textile processing
 • Maintain existing & generate additional business
 • To monitor and maintain both top line and margin

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Engineering
 • Over 5y exp. in Technical fields, refineries
 • Good personality, Good Consultative selling skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 Years’ experience related to sales admin
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • Strategic Management
 • Manufacturing, Recruitment, hiring
 • Japanese Language N2

19 hours ago

 

Applied
 • Coordinate about new enquiry for customer.
 • Quotation/Price list preparation.
 • Coordinate on a sample request for customer.

19 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปวช.หรือเทียบเท่า
 • รักงานขาย และ บริการ

19 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Engineering field
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Control Systems, Instrumentation
 • 5 years of sales and services experience
 • Male/female, aged 30 – 38 years old

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่า, หาลูกค้าใหม่
 • ขายผลิตภัณฑ์ ประเภท อะไหล่รถจักรยานยนต์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการตลาด,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • 13 months' salary
 • Annual leave start from 14 days
 • training oversea

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทนและใจเย็น

19 hours ago

 

Applied
 • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายสินค้า, ป้ายราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานด้านค้าปลีก-ค้าส่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

19 hours ago

 

Applied
 • จัดตาราง event ให้เหมาะสม
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์

19 hours ago

 

Applied
 • 3~5 years of sales experience for chemical
 • Male/Female, 25~35 years old
 • Make daily sales report to manager

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงาน Operation
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Crane industry
 • Industrial product
 • ICP; Utilize CRM tools

19 hours ago

 

Applied
 • strong presence in the global market
 • first section of the Tokyo Stock Exchange
 • Provide reliable and advanced technologies

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of extensive working experience in manage
 • Fluent in English
 • Communication & Interpersonal Understanding

21-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 & Good command in English
 • Bachelor degree in Electrical & Instrument Eng.
 • Experiences of selling in Oil&Gas / Petrochemical

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience in a Sales
 • Driving and managing sales strategies
 • Own a car with driving license

20-Jan-17

 

Applied
 • Sales Manager
 • Business Development Manager
 • Sales and Customer Service Manager

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 and good in English
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • 2 years sales experience in Oil&Gas/ Petrochemical

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female with Bachelor’s Degree in Engineering
 • 2-3 years’ direct sales experience in Oil & Gas
 • Good cooperation skills and strategic planning

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male with Bachelor’s Degree in Engineering
 • Good knowledge in API standards and ASME
 • Good knowledge to using in Solidworks and AutoCAD

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Real Estate sales
 • Honest, Efficient, Reliable, Pro-Active.
 • Good command of written and spoken English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years minimum experience in Freight Forwarding
 • Thai National Only
 • Must have own transport

20-Jan-17

 

Applied
 • 5-8 years in Automotive
 • Sales Manager
 • Good in English Communication

20-Jan-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Arrange sales tasks and sales activities.
 • Responsible for sales target and payment collecti

20-Jan-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและพูดได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age : 22 – 30 Years / Bachelor in any field
 • 1-3 year experience in a comparable
 • Language:Native Thai preferable knowledge English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยงข้องความรับผิดชอบ
 • รักการทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อประสานงานได้

20-Jan-17

 

Applied
 • Master Degree in Commercial Sciences or Marketing
 • 5 Years of relevant experience in sales
 • Experience in an international environment

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้า แนะนำตัวสินค้า ดูแลตัวโชว์ของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายประจำห้างฯ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • traveling industry will be a plus.
 • Good command in English
 • Working in Bangkok

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.