• ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
 • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Sales
 • Sales

8 hours ago

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • sell products and services
 • Maintain good relationship with existing customers
 • find the opportunity to expand our business

29-Apr-17

 

Applied
 • Male 25-35 years old.
 • 2-5 years experience in Heavy MC sales or relate.
 • Minimum Bachelor’s Degree in any field.

29-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age not over 35 years
 • Good interaction with a multitude of people
 • Supporting broader sales

29-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ขายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสิ้นค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีความอดทน

29-Apr-17

 

Applied
 • ACHIEVE KEY BUSINESS OBJECTIVES
 • BUDGET & RESOURCE MANAGEMENT
 • TRADE SEGMENTATION & PRIORITIZATION

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Drive sales strategies, Sales performance
 • Manage sales and control sales promotion
 • Supervise a sales team in all responsible area

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้/หรือภาคเหนือ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในภาคใต้/หรือภาคเหนือได้

28-Apr-17

 

Applied
 • เปิดลูกตค้ารายใหม่ๆเพื่อเพิ่มช่องทางและยอดขาย
 • ชาย, หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry or related fields.
 • 2 years, experiences selling chemical
 • Residence in southern province will be advantage

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-29 years old
 • 3 ปี ทางด้านงานสนับสนุนการขาย การตลาด
 • Able to communicate in English

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Sales (Upcountry)
 • After market
 • Dealer

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์สเปร์ปรับอากาศ (หอมไท)
 • มีความตั้งใจ รักงานขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน
 • บุคลิกดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูล โน้มน้าว และปิดการขายลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • โทรติดต่อ ประสานงานลูกค้า กลุ่มใหม่/ฐานลูกค้าเดิม

28-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for all aspects regarding the PR.
 • Experience in PR/ Communication /marketing.
 • Experience in brand communication / PR.

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineer, Materials Science
 • 3-5 years of experience in Sales or key accounts
 • Self own car

28-Apr-17

 

Applied
 • ขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • เก็บเช็ค วางบิล
 • จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อคสินค้า

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด
 • ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเสริมการขายของบริษัท
 • ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • SME Business, ลูกค้าผู้ประกอบการ, Branch
 • Relationship Manager, Sales Agent
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • A university graduate in marketing, business
 • An ability in graphic design ability.
 • Fluency in another regional language.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for achievement of Annual Objectives
 • 3 to 5 years of experience in Materials Testing
 • Strong Analytical Thinking Capabilities

27-Apr-17

 

Applied
 • Start up Data Analytics business in Thailand
 • Fastest growing Data Analytics business in Asia
 • Entrepreneur business and culture

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Start up Data Analytics business in Thailand
 • Fastest growing Data Analytics business in Asia
 • Entrepreneur business and culture

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Science in chemistry, agriculture
 • 3 years experience in laboratory instrument
 • Strong planning, dynamic, problem solving

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

27-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าขายที่วางไว้
 • รักงานขาย
 • รับผิดชอบบริษัทลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

27-Apr-17

 

Applied
 • รับลูกค้า จำหน่ายสินค้าให้คำปรึกษา
 • ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้าน
 • ปวส. - ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า นำเสนอสินค้า และขายสินค้า
 • มีใจรักงานขาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
 • Drive sales performance through sales team
 • Develop and implement sales plan
 • ]Supervise a sales team in all responsible area

27-Apr-17

 

Applied
 • จบใหม่ – อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า 0-5 ปี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือเพศหญิง!!!
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of work experience
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Promote focused markers well through physicians

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1 -10 Ys+ sales related experiences
 • Strong communication and interpersonal skill

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Age between 21-30 years old
 • Commercial mindset

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • P&L Management
 • Multinational Working Environment
 • Sales Leadership

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในโรงพยาบาล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ต่างจังหวัดได้

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales management
 • Sales director
 • Project Sales Management-VP Level

26-Apr-17

Above THB160k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • Direct sales cosmetics business
 • Drive growth in the Thailand market
 • Manage the country

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.