• ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • นำเสนองานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • Business fluent English is mandatory
 • Over 5 successful years sales management
 • Strong team work and management skill

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • Have experience in selling at least 1 years
 • Bachelor’s Degree All Faculty
 • Be able to drive up-country and have own car

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

5 hours ago

 

Applied
 • Propose Sale, Negotiate to sell to customers
 • Follow up on tender information, Industry work
 • Prepare a summary report of Sales of each category

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำโปรแกรม CNC
 • มีความกระตือลือล้นในการทำงานและเข้าใจโปรแกรม CNC
 • มีความขยันในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • Admin
 • Salary + Commission
 • Public holiday,Vacation,Group Insurance

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45ปี
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • ระสานงานทีมขายและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45ปี วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าให้กับโรงงาน
 • มีความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการทำงาน

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering
 • 2 years working experiences
 • Good sales and negotiation skills

29-Apr-17

 

Applied
 • Accumulates and analyze customer's requirements
 • Fulfills on customer's requirements and needs
 • Controls and maintains systematic filing system

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน45 ปี
 • วุฒิ ม.3 -ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติบ้าน

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย และ Instument มาก่อน
 • นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ
 • การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดี

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22- 31 ปี
 • ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ

29-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
 • นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 23-38 years
 • 1 year experienced in Marketing or relate
 • degree in Marketing, Business Administration

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

29-Apr-17

 

Applied
 • female
 • age 26-28 year
 • experience in sales 1-2 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Sales water pump and construction equipment
 • Government and contractor bidding
 • direct and channel sales to existing and new

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายและงานวิศวกรรม
 • สร้างยอดขายและขายงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in relate field
 • Able to work at Laemchabang, Chonburi
 • Polite, respectful and courteous manners

28-Apr-17

 

Applied
 • Experience 2 - 3 Years in OEM Sales
 • To manage product planning
 • Good command of English

28-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความละเอียดรอบรอบ
 • งานธุรการการทั่วไป งานขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานขายโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เสนองานขายประเภท LOGISTICS

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
 • หากมีประสบการณ์ขาย
 • สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical engineering or related is preferred
 • Experience in process control industry
 • Machinery condition monitoring, Portable Analyzer

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To monitor and report on customer service.
 • Ensure optimal stock levels are maintained for RB.
 • Excellent in English Communication

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วางแผนการขายรายเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 & Good command in English
 • Bachelor degree in Electrical & Instrument Eng.
 • Experiences of selling in Oil&Gas / Petrochemical

28-Apr-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือแคชเชียร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายของ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ25-35ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขั้นต่ำปวส.)
 • มีรถยนต์-ใบขับขี่

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

28-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female
 • can sale all around Thailand
 • selling high quality accessories for motorcycle

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.