• ชาย,หญิง
 • อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี บุคคลิกภาพดี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Automotive Mechanical Parts Trading
 • Daily communication level of Japanese

21 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน อดทน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารร้าน
 • มีความรับผิดชอบ ติดตามผลงาน
 • ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Language, Cost of Living
 • Japanese Establish Steel Sheet Trading
 • Over 5 yrs, exp, in Sales any field

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถใช้งาน Excel ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์ส่วนตัว

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Truck/Bus Sales
 • Willing to work in Ayutthaya area
 • Good command of English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of computer skill.
 • experience in Supply Chain, Logistics.
 • Able to work in Lopburi.

21 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ให้กับลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียน เสนอแก้ไข ปัญหาให้แก่ลูกค้า
 • ศึกษาตลาดคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขาย

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี บุคคลิกภาพดี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีรถยนตร์ส่วนตัว

07-Dec-16

 

Applied
 • Sales
 • Distributor Management
 • Business Development

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, Admin
 • Age 38-45 years
 • Have knowledge about Sale &Marketing

07-Dec-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าเกี่ยวกับอิเลคทรอนิค 3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมัน)

07-Dec-16

 

Applied
 • Supporting Developing & Executing Sales Strategies
 • Maximizing Revenue
 • Managing Sales Activities

07-Dec-16

 

Applied
 • Supporting Developing & Executing Sales Strategies
 • Maximizing Revenue
 • Managing Sales Activities

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience 1-3 years in Electrical and Mechanical
 • Degree in Engineering or related
 • Able to work at Ayutthaya

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Able to work at Ratchaburi
 • Experience 1-3 years in Electrical and mechanical
 • Degree in Engineering or related

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Work for a leading company in Thailand
 • Develop, manage marketing and brand strategy
 • Play a key role in the company’s growth

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing-sales > 15 years
 • Male or Female , Age 43 up
 • Good communication in English Language skill

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Processed Material (Iron, Metal etc.) Trading
 • 0 - 3 yrs, exp, in Sales / Sales support

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ปวส-ปริญาตรี สาขาการตลาด
 • ดูแลลูกค้าให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

07-Dec-16

 

Applied
 • รักษาฐานลูกค้าที่บริษัทมีอยู่ให้มียอด Active
 • มีประการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปวส-ปริญาตรี สาขาการตลาด

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์รถกอล์ฟ
 • ปวส-ปริญาตรี สาขาการตลาด
 • เสนอขายรถกอล์ฟไฟฟ้าและดูแลพื้นที่จัดกิจกรรม

07-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality only with a Bachelor’s Degree
 • 5 years’ experience in managing a telesales
 • Good communication ability in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

07-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • กลุ่มลูกค้า (เปิดใหม่ทั้งหมด) เช่น ร้านค้า
 • บริษัทส่งเสริมให้ทำงานอยู่กับบ้าน

07-Dec-16

 

Applied
 • ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • กลุ่มลูกค้า (เปิดใหม่ทั้งหมด) เช่น ร้านค้า
 • บริษัทส่งเสริมให้ทำงานอยู่กับบ้าน

07-Dec-16

 

Applied
 • ขายสินค้า
 • ทุกเพศ
 • รักงานบริการและการขาย

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • 1 ปี และเคยขาย หรือ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย

07-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins, Prvd F., COLA, OT, Japanese
 • Trading of Various kind of fasteners
 • Exp. in Sales / Sales Co. in Japanese Company

07-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4mths, Med Ins, Position, Car, Oil
 • Global Tool / Die Cast Trading Company
 • Exp. in Sales over 7 yrs. in Trading Company

07-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภท cutting tool
 • มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

07-Dec-16

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภท cutting tool
 • มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

07-Dec-16

 

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

07-Dec-16

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 5-10 years Working Experience
 • Base Salary 30 K or Above (Negotiate)
 • 5 days working

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 years Working Experience
 • Base Salary 15-25K
 • 5 days working

07-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Female or male, age between 25-35 years old
 • Degree graduated in Engineering or related fields
 • Flexible, Active and Fast Learning

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Follow up Warranty job for closure of issue
 • Handle oversea and local customers
 • Manage spare part to support part sales

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานค้าปลีก 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

07-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

06-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ , มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

06-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • มีความซื่่อสัตย์

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.