• ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with existing customers.
 • Prepare documents.
 • Get orders from customers.

4 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 20-45
 • 1-3 years working experiences in related fields
 • To plan company strategy

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ถึง ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ถึง ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

11 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 45-50
 • Bachelor's Degree in Business Marketing
 • Good command of English

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineering or Chemistry
 • 6 years experience in selling chemical industrial
 • Thai, Male / Female, age 34 - 42 years old

11 hours ago

 

Applied
 • Males or Females aged not over 35 years old.
 • Bachelor degree or above in Business Administrati
 • Fluently both Mandarin and English

11 hours ago

 

Applied
 • Males or Females aged not over 35 years old.
 • B.B.A or above or other related fields.
 • Literacy in English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent Japanese Speaking / Writing
 • Minimum 5 years work experience in project sales
 • Able to travel overseas

18-Feb-17

 

Applied
 • 1 year or above in sales experience in automotive
 • Able to drive with Driving License
 • New graduates are welcome

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Experience in sales and customer consulting
 • Confident appearance in negotiations with customer

17-Feb-17

 

Applied
 • Vocational Education in Commercial
 • Computer literate with working knowledge of MS off
 • Good communication skills and able to communicate

17-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในงาน 10 ปี
 • จากธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบร้านสาขาของบริษัท

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ร่าเริง มีใจรักงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานภายในสาขา
 • พัฒนายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years working experience in sales
 • Male or Female, Thai nationality, Age 28-32
 • To check and Manage Delivery Date

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.3 ขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.3 ขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี

17-Feb-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in sales
 • Male or female, aged 24 - 30 years old
 • Promoting & selling products to meet sales target

17-Feb-17

 

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for the Japanese company
 • To get involved in the expansion of its business
 • To work in the company listed with first section

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male. Thai nationality, aged 35-45 years old
 • degree of Engineering
 • 5 years work experience in project sales

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for a global chemical manufacturing company
 • Strengthen key account relationships
 • Developing new leads and markets

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Make the relationship with Japan customer.
 • Sales for the new customer
 • Sales for Middle or West, East of Thailand.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied

ARI Sales Representative Thailand

ARI

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality, Male or Female
 • Must have driving license and car
 • Must live in or around Bangkok area.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible of pricing issue.
 • Age between 30- 38 (Male only)
 • Possess a Driving License

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in sales field

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

16-Feb-17

 

Applied
 • Good in English is a must
 • Work with a high accuracy and problem solving
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

16-Feb-17

 

Applied
 • Male,35-45 Years old, 2 Years working experrience
 • Good in English conversation and Writing
 • Salary N/A

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ขาย และ แนะนำสินค้า
 • ดูแลสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Female or Male, Thai, age over 30 years old
 • OEM sales management to achieve the target
 • Skillful in English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลลูกค้าของบริษัท และหาลูกค้ารายใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

 

Applied
 • Covers a range of administration based tasks
 • Assist of an effective communicatation
 • link between KA Sales force and Head Office

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • Sales management of Industrial component
 • Developing new business opportunity
 • Strong management experience with leadership

15-Feb-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • To handle import/export goods
 • To support delivery functions

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-37 ปี
 • นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

15-Feb-17

 

Applied
 • Technical engineer for Chiller, HVAC system
 • Sales, Installation, comissioning and support
 • Travel overseas to ASEAN countries

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administra
 • 3 or over years working experience in sales
 • Very good communication and negotiation skills

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
 • สามารถเดินปฏิบัติงานต่างประเทศได้

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและติดต่อประสานงาน

15-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • Sales experience preferably in the HORECA
 • Good command of spoken / written English

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in any fields
 • 3-5 years direct experience
 • Strong connection with construction contractors

14-Feb-17

 

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.