• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน RF
  • ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1
  • ทำการ Survey ระบบ 2G/3G ภายในอาคาร

21-Mar-17

 

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.