• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied
  • RF Engineer
  • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication
  • RF Optimization Technical site survey

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.