• เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์​ หรือ วิทยาศาสตร์
  • มีความรู้และความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสาร

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.