• เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
  • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถพูดและอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์พอใช้

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 25 ขึ้นไป
  • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.