• ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
  • มีประสบการณ์ด้าน PC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
  • มีประสบการณ์ด้าน PC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.