• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุอยู่ระหว่าง 26 ปี ถึง 33 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • 1 years retail management experience in fashion
 • Directs the execution of brand’s promotional

3 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมออโตโมทีฟ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตบ้างบางครั้งคราว
 • ต้องมีรถยนต์และใบขับขี่

20-Feb-17

 

Applied
 • Make the relationship with Japan customer.
 • Sales for the new customer
 • Sales for Middle or West, East of Thailand.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • To handle import/export goods
 • To support delivery functions

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.