• อายุ 25 ขึ้นไป
  • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีความกล้าแสดงออกมีความรอบรู้
  • ทำหน้าที่เชียร์สินค้าที่จัดรายการ

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.