• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานขายตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานด้านเคมีภัณฑ์ หรือการบริหารผู้ค้า

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.