• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในงานขาย
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่แพ้สารเคมี และตาไม่บอดสี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.