• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับตำแหน่งที่ 1,2,3,4
  • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งที่ 5)
  • สามารถทำงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาได้

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.