• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายประจำร้านตามนโยบายบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.