• ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • งานขายปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการขาย รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการขาย
 • ประสบการณ์ด้านรองเท้า 2 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย
 • สามารถใช้ "ภาษาอังกฤษ" ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อ

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • (ปวช.) ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ การขาย
 • รักงานขาย , สื่อสารได้ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

27-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำต้องมีประสบการณ์
 • เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ
 • ให้การบริการตรวจวัดระดับการได้ยินให้กับลูกค้า
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บางครั้ง

26-Mar-17

 

Applied
 • Sales or product management experience
 • Proven track record in selling to organization
 • Excellent communicator

25-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of experience in Hotel business
 • Background in Luxury Villa Rental
 • Excellent in English

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสิ้นค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีความอดทน

25-Mar-17

 

Applied
 • Sales
 • Sales
 • Sales

25-Mar-17

THB10k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าขายที่วางไว้
 • รักงานขาย
 • รับผิดชอบบริษัทลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

24-Mar-17

 

Applied
 • รับลูกค้า จำหน่ายสินค้าให้คำปรึกษา
 • ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้าน
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิสกี้ ไวน์
 • เพศหญิง หรือ แต่งเป็นหญิงแล้ว (สวย)
 • รักษาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

23-Mar-17

 

Applied
 • Male or female 24-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Computer MS Office literacy.

22-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • การศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.