• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • รับแรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง
  • มียานพาหนะส่วนตัว

25-Jul-17

 

Applied
  • ขายหนังสือ ออกพบลูกค้า
  • ปวช-ปริญญาตรี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์

24-Jul-17

 

Applied
  • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและการปิดการขายกับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย-งานบริการ, มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถเรียนรู้อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่ายได้เร็ว

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.