• ขายหนังสือ ออกพบลูกค้า
  • ปวช-ปริญญาตรี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์

22-Jun-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
  • เปิดตลาดลูกค้าใหม่,ดูแลฐานลูกค้าเก่า

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.