• มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
  • มัธยมศึกษา ปีที่ 6 / ปวช. หรือ เทียบเท่า ขี้นไ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.