• บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
  • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
  • มีบุคคลค้ำประกัน

24-Oct-16

 

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
  • ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย
  • รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.