• ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย
  • รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
  • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
  • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.