• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
  • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

23 hours ago

 

Applied
  • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

18-Oct-16

 

Applied
  • Trade Finance Import Export
  • Settlement Operations
  • Trade Operation

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.