• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.