• กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

24-Feb-17

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
 • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

24-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Account Opening
 • Client Onboarding
 • KYC/CDD

24-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

23-Feb-17

 

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute Digital Platform
 • Lead the team to enhance digital banking services
 • knowledge in technology of electronic banking

23-Feb-17

 

Applied
 • audit
 • internal audit
 • accountiing

23-Feb-17

 

Applied
 • Head of Marketing, Retail Banking
 • Banking / Financial Services
 • Excellent command of English

23-Feb-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female 35 - 45 yrs
 • Bachelor's Degree or Higher in any field
 • 5 years' experience in sales environment

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆแบบหมุนเวียนได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

22-Feb-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษาทางการเงินและแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • มีใบอนุญาติ นว. นช. และ Single License
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

 

Applied
 • Independent with minimal supervision.
 • Experience in a financial institution.
 • Having car is preferred.

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Feb-17

 

Applied
 • Fraud
 • Compliance
 • risk management

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.