• กรุงเทพและปริมณฑล
  • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
  • มีทักษะการขายและการตลาด

05-Dec-16

 

Applied
  • Experiences in Branch banking management.
  • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
  • Bachelor or master degree.

05-Dec-16

 

Applied
  • กรุงเทพและปริมณฑล
  • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
  • มีทักษะการขายและการตลาด

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.