• คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supplier Management
 • Sport
 • Textile and Garment

23-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Product Development Background
 • Can or process food backgound
 • Food science working experiences

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in after-sales services operations
 • Experience in manufacturing or packaging industry
 • Management and leadership experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese, Department, Manager
 • R&D, Research, Development
 • Managerial, Research, Design

20-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Previous work experience in clinical laboratory

20-Jan-17

 

Applied
 • highest reputed Japanese business consulting firm
 • support and generate business solutions
 • industries to gain valuable experience

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

19-Jan-17

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.