• ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Jan-17

 

Applied
  • Male or female, age 30-40 years
  • Bachelor degree in Science
  • Experience in Research & Development function

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.