• ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Verify feasibility of new colors for the pigment
 • Documentation for new color development
 • Modify product as customer requirement

17 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
 • Food Technologist
 • R&D
 • Food Coating/ Functional Meat

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.