• คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

18-Oct-16

 

Applied
 • Japanese, Department, Manager
 • R&D, Research, Development
 • Managerial, Research, Design

18-Oct-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

18-Oct-16

 

Applied
 • Petrochemical / Manufacturing
 • university degree in environment or related field
 • knowledge of ISO 14001, 50001 and OHSAS 18001

18-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

17-Oct-16

 

Applied
 • Be a key player in new product development process
 • Restaurant operation know-how,
 • Project Management

15-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.