• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาศาสตร์ หร
 • มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ในด้านสารทางเคมีต่างๆ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • ทดสอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ CCTV
 • จัดทำคู่มือแนะนำตัวสินค้า เพื่อ Support ฝ่ายต่างๆ

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

7 hours ago

 

Applied
 • Strong experience of full stack, C#, .NET, MSSQL
 • Opportunity to work for MNC with dynamic team
 • Highly attractive package and Expat friendly!

7 hours ago

 

Applied
 • highest reputed Japanese business consulting firm
 • support and generate business solutions
 • industries to gain valuable experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

24-Mar-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

24-Mar-17

 

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 6+ years research experience in quantitative roles
 • knowledge in Text mining/NLP, Machine Learning
 • Knowledge of R programming or Python

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

24-Mar-17

 

Applied
 • 15 years Product Development in Healthcare, Pharma
 • Good in English, ability to oversea traveling
 • Proven track record of working in a R&D/NPD/NPI

24-Mar-17

 

Applied
 • QA/Quality Assurance/Food
 • Food Science/Microbiology
 • Restaurant,FMCG,Retail Business

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

22-Mar-17

 

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.