• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
  • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
  • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • A graduate in Food science or major nearby
  • 5-8 Yrs. to R&D In a variety of food industries.
  • Excellent in English, Invent a good recipe

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.