• จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.