• เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

26-Oct-16

 

Applied
  • Breeder hybrid Flower Seed
  • Develop Hybrid flower and vegetable varieties.
  • Creative breeding

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.