• เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

19-Jan-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.