• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในการทดลองต่างๆ
  • ควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับงานตรวจและทดสอบ

26-Feb-17

 

Applied
  • Conduct routine productionisation
  • Design Master recipe structure
  • Complete product and pack recipes

24-Feb-17

 

Applied
  • Degree in Food Science or appropriate fields
  • Min 3 yrs experience in R&D Food industry
  • Knowledge of Food Quality, Food Safety, GMP, BRC

22-Feb-17

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.