• ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Chemical Engineer
 • 2-3 years’ R&D experience in Food or Beverage
 • Able to communicate in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.