• เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Software engineer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 - 10 ปี ด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัญชี คอมพิวเตอร์

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป สาขาSensory
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 - 20 ปี
 • ด้านการวิจัยพฤติกรรม ความต้องการผู้บริโภค

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • ระสบการณ์ทำงาน 5 - 15 ปีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ความรู้ด้านสถิติ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

30-Nov-16

 

Applied
 • R&D manager, Research and Development manager
 • Foods, Snack, Beverage industries
 • Good English communication

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

28-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

28-Nov-16

 

Applied
 • An opportunity to work with famous compamy
 • An opportunity to utilize Engineering knowledge
 • An opportunity to coordinate Sales & Marketing

14-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.