• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มไก่แปรรูป
  • ประสบการณ์ R&D ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.