• ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Noise testing
 • Advanced acoustic analysis
 • technical acoustics

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

25-Apr-17

 

Applied
 • Develop commercially attractive products
 • Be an innovative partner in suggesting the product
 • Develop, modify and adapt products as defined

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขึ้นรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์ม
 • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing and/or duplicating products
 • Preparing tentative & final product specifications
 • Driving the implementation and ensuring compliance

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • to play an important role to expand domestic
 • to work at leading paper manufacturer in Japan.
 • to work with familiar products.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

22-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ โรคพืช
 • ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการ
 • ตรวจสอบงานวิจัย หรือเก็บตัวอย่างต่างๆเพิ่มเติม

22-Apr-17

 

Applied
 • Strong attention to detail
 • 2-3 years within product development role
 • Good communication skills, especially English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age between 22-25 years old
 • Bachelor’s degree in Science or a related
 • New Graduate are welcome

20-Apr-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai, Age: 33 - 45 years old, Good English
 • Experience of R&D management in rubber compound
 • Knowledge of ISO9001, ISO/TS16949, & ISO14001

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

18-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.