• ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • นักวิจัย

19 hours ago

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

09-Dec-16

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

09-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 15 years in Research/Product Development
 • R&D Manager/Director in Healthcare, Pharma,
 • Good in English, ability to oversea traveling

08-Dec-16

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

08-Dec-16

 

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรยาอาหารเสริมแบบใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลงานการผลิตยาอาหารเสริม
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

08-Dec-16

 

Applied
 • 6 years R&D experience.
 • Lead and manage one or more R&D HME teams.
 • Agreeing and securing resources & budget.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

08-Dec-16

 

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • R&D manager, Research and Development manager
 • Foods, Snack, Beverage industries
 • Good English communication

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Nutrition Product/Pharma/Health Care
 • Degree in Pharmacy, Health Science,Food Science.
 • New nutrition product development project.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.