• ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

1 hour ago

 

Applied
  • B.Sc. or M.Sc. in Biotechnology, Genotyping Data
  • Research and Development, Laboratory Molecular
  • Information Technology, Information Management

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.