• ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ
 • มีความรู้ด้านการฉีดพลาสติกจะพิจารณากรณีพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่วิจัยฯ

19-Oct-16

 

Applied
 • Good Problem solving Skill
 • Excellent communication skill and interpersonal
 • Good Command in English communication skill

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง , ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมเกษตร
 • ใช้ Program มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ
 • สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-ฟิสิกส์
 • สนใจงานวิเคราะห์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

18-Oct-16

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • To lead delivery of a number of key projects.
 • Excellent communication skills.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.