• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP/ HACCP
 • 2-5 ปี มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่

5 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Quality Assurance
 • Good communication skill
 • Able to communicate in English

26-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องระบบ มอก.

24-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 10 years working experience
 • 5 years in electrical appliances industry

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Science
 • 1-6 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • -เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์,วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 3-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทาการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบสูตร วิธีการของผลิตภัณฑ์
 • ทาการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ สูตรผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

19-Jun-17

 

Applied
 • Process Development
 • Product development
 • R&D, Research and Development

02-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.