• ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบ พื้นที่ เครื่องมือ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
 • ลงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

10 hours ago

 

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product development and Improvement
 • Customer line trial
 • Research and development

19-Jul-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master in Food Science/Food Technology
 • Knowledge of western/international cuisine
 • Experience in product development from food

18-Jul-17

 

Applied
 • Must have expereince in leading team
 • R&D Expereince in WET sauce - Hot,Cold,Marinades
 • Very good command of English

18-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Quality systems, QA/QC
 • Experience in food safety system audits
 • Able to travel to suppliers for audits

18-Jul-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • Minimum 5 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language (listening, speakin

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

17-Jul-17

 

Applied
 • Bonus 3 - 4mths, Transportation, Position
 • World-Wide Plastic Products Manufacturing
 • 1 - 5yrs exp of Handling Injection Molding Machine

16-Jul-17

 

Applied
 • Lab Technician, R&D, Chemist
 • Textile, Fabrics
 • Good Command in English

14-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.