• ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

29-Apr-17

 

Applied
 • Animal Feed / Nutrition
 • Technical Service knowledge
 • Good command in English

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

27-Apr-17

 

Applied
 • Pharmacist Professional Certificate
 • Knowledge of current regulatory guidelines
 • Pharmaceutical Research and Development

26-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Male or Female, age 23 years old and over, Thai
 • Bachelor’s Degree in chemistry , science or re
 • Good command of spoken and written English in c

25-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 28-38 years old, Thai Natio
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy or relat
 • At least 5 years experience in manufacturing fa

25-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age 28-35 years old,
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy
 • At least 5 years experience in manufacturing

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Food
 • Microsoft Office , Food inspection analysis , Food
 • Minimum of 5 years' experience in R&D from food

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.