• ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

11 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

15 hours ago

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ
 • มีทักษะทางการตลาด วิเคราะห์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in cosmetic product registration
 • Knowledgeable with regulatory developments in SEA
 • Competitive compensation package awaits candidates

21 hours ago

 

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 6+ years research experience in quantitative roles
 • knowledge in Text mining/NLP, Machine Learning
 • Knowledge of R programming or Python

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Science with studies in Pharmaceutical
 • Male or Female, Age 29-35 year
 • Two or more years’ experience in cosmetic products

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

24-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Technical project leader

24-Mar-17

 

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 3 ปี R&D บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 15 years Product Development in Healthcare, Pharma
 • Good in English, ability to oversea traveling
 • Proven track record of working in a R&D/NPD/NPI

24-Mar-17

 

Applied
 • เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
 • ปวส. ทางด้านอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Bonus1mth.,Med Ins,Prvd F,Transp,Car Maint,Oil,OT
 • International Foods & Beverage Mfg & Trading
 • Exp. in Food & Beverage Industry at least 12 yrs.

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35-40 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • 5-10 yrs’ experience in R&D for flexible packaging

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BA / BS Required
 • Entry level knowledge of statistics such as SPSS
 • Entry level knowledge of common Microsoft Office

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

23-Mar-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
 • R&D Manager
 • Research & Development

23-Mar-17

 

Applied
 • Training
 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • งานฝึกอบรม

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • QA/Quality Assurance/Food
 • Food Science/Microbiology
 • Restaurant,FMCG,Retail Business

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่
 • ค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any discipline
 • More than three years of conducting business
 • Able to work in a team.

23-Mar-17

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

22-Mar-17

 

Applied
 • New graduated is welcome, able start immediately
 • R&D, Food Science, Food Lab is must required
 • Fast learning, Self- initiate and Good in English

22-Mar-17

 

Applied
 • Open to newly graduated, development opportunities
 • Good in English conversation and written
 • Salary 18 K and above, 5 days working

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • New and existing product and range innovation.
 • Bachelor degree in Food Science
 • Good presentation Skills

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Big Data Consulting
 • Innovation Lab
 • 60 K - 150 K

22-Mar-17

 

Applied
 • Environmental Impact Assessment
 • Exciting Projects
 • Good career developement

22-Mar-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Technology
 • Understanding of cloud- and virtualization
 • Experience with building, delivering, and managing

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

21-Mar-17

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

21-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 28 – 35 years
 • Bachelor degree in Chemistry
 • At least 5 years experiences in Ink & Paints Lab

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Ceramic, Material Science
 • At least 7 years working experience
 • ceramic raw material

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Biomedical Engineering
 • Experience in signal processing algorithm
 • Experience in PPG technology is an advantage

21-Mar-17

 

Applied
 • Master/ Bachelor Degree of Sciences
 • Experiences in areas of product/process develop
 • Adaptable team player to changes

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemical Engineering
 • Experience in areas of product/process development
 • Ability to deliver business results

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

21-Mar-17

 

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

21-Mar-17

 

Applied
 • Graduate in Science with Chemistry
 • Having background in R&D Lab, Product Development
 • Good English communication

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.