• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

01-Dec-16

 

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

01-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of work experience in defined ink.
 • Bachelor’s Degree of Science or higher in Chemist.
 • Good English communication skills.

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or female age over 30 years old.
 • At least 8 years’ experience in product developm
 • 5 working days(Mon-Fri)

29-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.