• จบ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในสายงาน 7 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

20-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 / GMP / HACCP

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย

20-Oct-16

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

19-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for New Products Research & Develop.
 • Manage & develop R & D team.
 • Degree or higher in Food Sciences, Food Technology

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนกําลังการผลิต
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
 • มีความสามารถด้านการดูแบบแม่พิมพ์ได้

19-Oct-16

 

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

19-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of work experience in defined ink.
 • Bachelor’s Degree of Science or higher in Chemist.
 • Good English communication skills.

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.