• เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

8 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

8 hours ago

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

8 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management and R&D
 • Male or female, aged over 35 years old

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30-40 years
 • Bachelor degree in Science
 • Experience in Research & Development function

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.