• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ป.ตรี สาขา เครื่องสำอาง หรือที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ COSMETIC เท่านั้น

17-Feb-17

 

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

16-Feb-17

 

Applied
 • Creating and launching a series of new products
 • Working with colleagues and clients
 • Introducing new technical innovations

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

15-Feb-17

 

Applied
 • 10 years experience in an accredited laboratory
 • Degree in Microbiological, Food Science, Food Tech
 • experience in the Pathology Laboratories

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.