• วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or other related
 • At least 7 years working experience in Food Indust
 • Good command of spoken and written English

25-May-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 27 - 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Good command of English.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.