• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมการผลิต

26 mins ago

 

Applied
 • Food Technologist
 • R&D
 • Food Coating/ Functional Meat

27-Jun-17

 

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

26-Jun-17

 

Applied
 • Verify feasibility of new colors for the pigment
 • Documentation for new color development
 • Modify product as customer requirement

26-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.