• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.