• เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
  • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
  • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

10 hours ago

 

Applied
  • หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
  • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
  • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

03-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.