• สามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีเหตุผลในการทำงาน
  • สามารถเก็บความลับได้ดีและมีจรรยาบรรณ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

21-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.