• ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย

21 mins ago

 

Applied
  • 5 yrs experience in hotel - HR mgt., manpower mgt
  • Formulate, recommend & implement relevant HR issue
  • Design, conduct, evaluate training program

26-Apr-17

 

Applied
  • สามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีเหตุผลในการทำงาน
  • สามารถเก็บความลับได้ดีและมีจรรยาบรรณ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.